Učenje nemškega jezika

Nemščina je ena od največjih skupin indogermanskih jezikov. Uporablja se kot uradni jezik v Nemčiji, Avstriji in Lihtenštajnu ter v Švici, Belgiji, Luksemburgu in Evropski uniji. Zgodovina jezika se začne v zgodnjem srednjem veku. Slovnična in pravopisna pravila so se prvič pojavila v znanem jezikovnem priročniku Duden leta 1880. Kasneje, leta 1901, so bila ta pravila razglašena za standardno definicijo nemškega jezika. Standardni nemški pravopis ni bil spremenjen vse do leta 1998, ko so vladni predstavniki Nemčije, Avstrije, Lihtenštajna in Švice uradno razglasili nemško pravopisno reformo iz leta 1996.

Jezikovni tečaji nemščine učenje nemščine kot vse ostale evropske jezike opredeljujejo po Evropskem jezikovnem okvirju za učenje jezikov, ki sega od začetniške stopnje A1 do najvišje stopnje, C2.

Tečaji nemščine na začetni stopnji

Jezikovni tečaji nemščine na začetni stopnji A1 poskrbijo, da slušatelj razume in uporablja znane vsakdanje izraze in zelo preproste stavke, ki se nanašajo na zadovoljevanje konkretnih potreb. Zna predstaviti sebe ter druge ter vprašati druge o sebi, npr. kje živijo, koga poznajo in kaj imajo, in se zna odzvati na tovrstna vprašanja. Lahko se sporazumeva na preprost način, če oseba, s katero se pogovarja, govori počasi in jasno ter je pripravljena pomagati. 

Slušatelj na začetni stopnji učenja nemščine A2 razume stavke in pogosto uporabljene izraze, povezane s temami, ki so neposredno povezane z njegovimi neposrednimi okoliščinami (npr. osebne informacije ali informacije o njegovi družini, nakupovanju, delu, neposredni okolici). Znajde se v preprostih, rutinskih situacijah, ki se nanašajo na preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in običajnih temah. Na preprost način zna opisati svoje predznanje in izobrazbo, neposredno okolico in druge stvari, povezane z neposrednimi potrebami.

Nadaljevalni tečaji nemškega jezika

Sledi nadaljevalni tečaj nemškega jezika B1 in B2, kjer je v ospredju samostojna raba jezika. Slušatelj razume glavne točke, kadar se uporablja jasen, standarden jezik in se osredotoča na znane teme, povezane z delom, šolo, prostim časom itd. Zna se spoprijeti z večino situacij, s katerimi se običajno srečuje na potovanjih na jezikovnem območju. Preprosto in povezano se zna izražati o znanih temah in področjih osebnega zanimanja.

Poročati zna tudi o izkušnjah in dogodkih, opisati sanje, upe in cilje ter s kratkimi izjavami utemeljiti ali pojasniti svoja stališča in načrte. Na stopnji B2 slušatelj razume glavno vsebino kompleksnih besedil o konkretnih in abstraktnih temah, razume tudi strokovne razprave na svojem osnovnem strokovnem področju. Zna se sporazumevati tako spontano in tekoče, da je običajen pogovor v nemščini z rojenimi govorci zlahka mogoč brez večjega napora obeh strani. Jasno in podrobno se zna v nemščini izražati o različnih temah, razložiti svoje stališče do aktualnega vprašanja ter navesti prednosti in slabosti različnih možnosti.

Napredno znanje nemškega jezika

Samostojna jezikovna sposobnost na ravneh C1 in C2 že izraža napredno znanje nemščine. Učenje nemščine na jezikovnih tečajih nemščine te stopnje je večinoma s poudarkom na konverzaciji in izražanju. Slušatelj razume širok spekter zahtevnih daljših besedil in razume tudi implicitne pomene. Spontano in tekoče se izraža, ne da bi mu bilo treba pogosto in opazno iskati besede. Jezik zna slušatelj učinkovito in prožno uporabljati v svojem družbenem in poklicnem življenju ali pri usposabljanju in učenju nemščine. Zna podati jasne, strukturirane in podrobne izjave o zapletenih temah v nemščini ter pri tem ustrezno uporabiti različna sredstva za povezovanje besedil.

Iz iste kategorije: