Odškodninski zahtevek za poškodbo je izvensodna poravnava

Kadar pride do telesne poškodbe pri delu, prometni nesreči, na zasebnih površinah ali javnih površinah, smo upravičeni do odškodnine za nastalo poškodbo, pri čemer je to neke vrste denarno zadoščenje za nastalo materialno in nematerialno škodo kot posledico nesreče. Odškodninski zahtevek za poškodbo je tako pravno sredstvo s katerim se uveljavlja pravica do odškodnine.

Odškodninski zahtevek za poškodbo se tako naslovi na povzročitelja škode, kar pa je včasih tudi težko ugotoviti, predvsem ko gre za poškodbe povezane s cestami. V teh primerih se pogosto ne ve, kdo je lastnik ali upravljalec ceste, zato je to potrebno najprej ugotoviti.

Odškodninski zahtevek za poškodbo mora biti strokovno in profesionalno spisan

Ker se želimo z odškodninskim zahtevkom za poškodbo izogniti tožbi, mora biti le ta premišljeno in strokovno oblikovan. V njem se opredeli kaj se je zgodilo, in nezakonito dejanje, ki ga je storil povzročitelj škode. Preverite več tukaj https://www.visokaodskodninaplaninsec.si/odskodninski-zahtevek-za-poskodbo.

Odškodninski zahtevek za poškodbe vsebuje tudi kakšne poškodbe so pri nesreči nastale, podroben opis zdravljenja in tudi posamezni segment materialne in nematerialne škode. Izpostaviti je potrebno pretrpljene telesne bolečine, nevšečnosti med zdravljenjem, strah, duševne bolečine in še mnogo drugega kar lahko vpliva na višino odškodnine. Obvezna priloga so vse zdravstvene dokumentacije, fotografije, izjave priče ali pa tudi policijski zapisnik.

Odškodninski zahtevek za poškodbo omogoča čim višje denarno zadoščenje

Odškodninski zahtevek za poškodbo mora biti na takšen način argumentiran, da nam zagotavlja najboljši izid, kar pomeni, da je z njim mogoče doseči najvišjo možno denarno zadoščenje brez sodišča ali pravdanja. Če pa je odškodninski zahtevek za poškodbo neuspešen, potem običajno sledi tožba na sodišču.

Ker se na takšne pravne zadeve običajno sami ne spoznamo, je za čim boljši uspeh odškodninskega zahtevka bolje za to poiskati najbolj primerno odvetniško pisarno, ki se vsakodnevno ukvarja s takšnimi odškodninskimi zahtevki.

Iz iste kategorije: