Priskrbite si ustrezen požarni red

Vsako podjetje mora imeti po zakonu izdelan požarni red. Gre za osnovni dokument s področja požene varnosti v vseh javnih objektih, tako stanovanjskih kot tudi poslovnih. Ker si zares želite, da je požarni red sestavljen v skladu z zakonodajo, vam svetujemo da za njegovo pripravo najamete strokovnjake na tem področju. Med boljšimi poznavalci te dotične zakonodaje je tudi podjetje Projekt Varnost, ki redno spremlja predpise. To je namreč nujno, saj se ti zelo hitro spreminjajo.

Zakaj zaupati podjetju Projekt Varnost, da vam pripravi požarni red?

Omenjeno podjetje je bilo ustanovljeno že leta 2009 in si je v tem času nabralo zares veliko izkušenj s področja varstva pri delu. Ponujajo res velik nabor storitev in požarna varnost je le ena izmed njih. Drugi sklopi s tega področja so denimo še podajanje ocene tveganja, izdelava raznoraznih pravilnikov, izvajanje alkotestov ter podobno. Pri njih lahko med drugim tudi opravljate izpit za viličarja, številna dvigala in drugo gradbeno mehanizacijo. Glede na vse našteto ste lahko sigurni, da so pravi naslov tudi, kadar potrebujete zares popolno izdelan požarni red.

požarni izhod
Načrtovanje požarnega izhoda je bistveno pri izdelavo tlorira objekta. Požarni red mora biti obešen na vhodu vsakega poslovnega objekta, pa tudi na več drugih prehodnih mestih.

Kaj vse mora vsebovati požarni red?

Dokument z ukrepi za izboljšanje požarne varnosti in nenazadnje za preprečevanje nastanka požara, mora skladno z zakonom vsebovati številne elemente. Pa si poglejmo katere.


• Izvleček z informacijami o ukrepih varstva pred samim požarom ter navodila za ravnanje v primeru, da do njega tudi pride.
• Navodila za uporabnike stavbnih prostorov, pa naj bodo to začasni ali stalni stanovalci ter občasni izvajalci storitvenih dejavnosti.
• Dokument iz katerega je razvidna evidenca rednega vzdrževanja, pregledih in preizkusih opreme ter sredstev za varstvo pred ognjem.
• Dokument z informacijami o tem na kak način se zaposlene usposablja za primer požara ter na kak način se jih pravzaprav seznanja z vsebino tega dokumenta.
• Seznam vseh gasilskih intervencij, ki so se zgodile v preteklosti ter razlogi zanje.
• Seznam vseh kontrolnih pregledov, ki so se opravili na tem področju v preteklosti.

Kako pogosto je potrebno dokument posodabljati?

Frekvenco kontrolnih pregledov določi oseba, ki je tudi sicer pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred ognjem v objektu. Pri vsakem pregledu se ugotavlja stanje varnostne opreme, kot so gasilni aparati, alarmi in drugo orodje ter se jih po potrebi zamenja ali obnovi. Po vsakem tovrstnem pregledu je potrebno dokumentacijo ustrezno dopolniti in jo datirati. Gre za sicer preprost postopek, ki pa mora biti ustrezno voden in tudi beležen, saj se bo inšpekcija zadržala pri vsaki podobnosti in vas kaznovala, če se bo izkazalo, da niste sledili zakonskim usmeritvam.

Iz iste kategorije: