Elektro projektiranje

Elektro projektiranje zagotavlja objektu oskrbo z električno energijo.žice
Oskrba z električno energijo je zelo pomemben del vsakega objekta. Brez električne energije se danes svet praktično ustavi, ker je z njo zagotovljeno delovanje številnih, na videz samoumevnih naprav. Za te naprave večina oseb, z izjemo peščice strokovnjakov, ve le to, da so priključeni na elektriko, predvsem pa za njih enostavno morajo delati. Njihov pomen nam postane jasen šele takrat, ko iz takega ali drugačnega razloga ne delujejo. V večini primerov gre za okvaro naprav, prekinjeno dobavo električne energije, napake na instalaciji so danes že redkost. Veliko zaslug za to ima elektro projektiranje, ki je danes na zelo visokem nivoju. Razlike in napredek se vidi že na nekaj desetletjih razlike novejših objektov v primerjavi s starejšimi objekti. V osnovi gre pri tem projektiranju za zagotavljanje električne energije ter razsvetljavo. Investitor v zahtevi za projektiranje navede katere uporabnike električne energije bo uporabljal v objektu. Pomembna je predvsem pozicija oskrbe z električno energijo, namestitve razsvetljave, zahtevana električna moč in druge značilnosti. Zagotavljanje električne energije imamo zagotovljeno preko vtičnic, med električne priključke pa sodijo danes tudi priključki za krmiljenje rolet in garažnih vrat, klimatskih naprav, agregatov in podobnega. Razsvetljava je danes pomemben del kakovosti bivanja. Z napredkom se razsvetljava spreminja, ker gre za postopno prehajanje na vedno boljše sisteme, se napredka praktično ne zavedamo. Danes bi si težko predstavljali, da so bile pred pol stoletja v hiši vsega nekaj žarnic, njihova svetilna moč pa je bila primerljiva z razsvetljavo nočne omarice. Karikirano povedano, bi takratni uporabniki objektov v današnjih praktično oslepeli, saj je svetloba bistveno močnejša in izrazita. Električna energija poleg pozitivnih lastnosti predstavlja tudi nevarnost. Varnostnim predpisom ustrezno uporabo električne energije zagotavlja elektro projektiranje. Z njimi je uporaba preko napajanja naprav ali razsvetljevanje prostorov vedno varno.
Elektro projektiranje je namenjeno oskrbi objekta z električno energijo na varen in uporaben način.

https://www.youtube.com/watch?v=7CFRTf_8yrI

Iz iste kategorije: