Gradbeno dovoljenje na zaščitenem območju

Arheologija je veda, ki se razvija na podlagi novih odkritij. Do teh pa ne more priti brez terenskega dela in izkopavanj. Prav materialni viri so namreč tisto, na čemer temelji arheologija. Najbolj zanimiva izkopavanja potekajo na območjih, ki so bila v preteklosti naseljena in pogosto so naseljena še danes. Arheologija je zato odvisna od rušenj starih zgradb, od gradnje nove infrastrukture in novih stavb, saj takrat lahko dobro razišče določena območja, ki so bila pred tem pozidana. Prav tako pa je treba opraviti raziskave tudi na območjih, ki bodo v prihodnosti pozidana, saj to kasneje ne bo mogoče. Arheologija je tako neločljivo povezana z gradbenimi načrti in samo gradnjo. Na mestu rušitve objektov ali gradnji novih je treba opraviti izkopavanja oziroma vsaj sondiranja ter tako ugotoviti, ali se jih splača začeti raziskovati.

Kaj ima arheologija opraviti z gradnjo?

Če se sprašujete, kaj ima arheologija opraviti z gradnjo, vam to lahko odgovorijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Arheologija je namreč ena od tistih strok, ki se ukvarja prav z našo kulturno dediščino in njenim odkrivanjem ter raziskovanjem. Arheologija z izkopavanji odkriva našo preteklost ter to, kako so živeli naši predniki. Z njeno pomočjo odkrivamo zanimivo zgodovino. Arheologija nam zgodovino približa in pogosto tudi razloži, zato so arheološka odkritja zelo pomembna.

Tega se na srečo vedno bolj zavedamo, zato je to področje urejeno tudi z zakoni, saj se ne sme zgoditi, da bi bila pomembna odkritja zaradi gradbenih del uničena in tako trajno izgubljena. Za to poskrbi tudi ekipa iz spletne strani arheoloske-raziskave.si, kjer vam lahko pomagajo tako pri vprašanjih v zvezi z arheologijo kot tudi pri interpretaciji zakonov, ki urejajo to področje.

Kaj predpisuje zakon?

Zakon predpisuje, da je za izdajo gradbenega dovoljenja na zaščitenem območju, treba predhodno opraviti arheološke raziskave. Brez njih ni možno dobiti dovoljenja za gradnjo, zato je pomembno, da jih čim prej opravimo ter tako poskrbimo za nemoteno nadaljevanje postopka. Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja se namreč lahko zapletejo še zaradi tisoč in enega razloga, zato res ni potrebe, da bi si jih po nepotrebnem zapletali še sami. Če torej želite graditi na zaščitenem območju, čim prej naročite arheološke raziskave!

Vas zanima kaj je to hidravlično uravnoteženje? Vse o tem boste lahko prebrali v našem najnovejšem članku.

Iz iste kategorije: