Veliko potrpljenja pri soočanju z anksioznostjo

Vsak izmed nas je že najmanj enkrat v življenju občutil občutke strahu, nemira, tesnobe in tiščanja. A večina izmed nas se je uspešno soočila s strahovi in izzivi, ki jih prinaša življenje. Nekateri pa, ki so se soočili s težjimi ovirami in življenjskimi preizkusi, pa teh niso uspešno rešili, se še vedno soočajo z občutki neuspeha in nemoči. V določenih težjih primerih razvijejo celo tako hude duševne stiske in čustvene motnje oz. lahko tudi anksioznost.

Pri anksioznosti gre za različne simptome. Lahko je poudarek predvsem na fizičnih znakih, kot je plitko dihanje ali hitro bitje srca. Pojavi se lahko tudi potenje, tresenje, fizične bolečine v želodcu in težave s spanjem. Potem pa spadajo sem tudi nenadzorovani občutki strahu in zaskrbljenosti, motnje koncentracije, slabše pomnjenje oziroma slabljenje spominskih funkcij, pojav nočnih mor in v hujših oblikah tudi pojav fobij.

Anksioznost

Ne gre le za strah in tesnobo

Anksioznost ni le strah in tesnoba. Gre za resne težave, ki popolnoma ohromijo človeka in njegove normalne sposobnosti za udejstvovanje v povsem običajnem življenju. Mnogi se zaradi anksioznosti izogibajo normalnih družbenim stikom ali se celo popolnoma izolirajo in izgubijo prijatelje. Mnogi se zadržujejo le v okviru štirih sten doma, izgubijo pa lahko celo službo, saj ne zmorejo psihičnega napora.

Tudi fobije so del anksioznosti

Pri pojavljanju fobij, ki so le ena od oblik ansioznosti, lahko gre za strah pred javnimi prostori ali drugi strahovi (pred višino, pajki, bacili itd.). Za anksioznost predvsem drži dejstvo, da ovira normalno življenje in se je pacienti sami ne morejo rešiti. Običajno potrebujejo dolgotrajno strokovno pomoč, da lahko občutke anksioznosti obvladuje in nadvlada za daljše časovno obdobje.

Najbolj priporočljivo je poiskati strokovno psihološko pomoč ali obiskati dobrega psihoterapevta. Ti se ukvarjajo predvsem z iskanjem vzrokov in določenih vzorcev v razmišljanju, čustvovanju in vedenju. Nato pacient s pomočjo psihoterapevta ozavesti vzroke za njegove težave, nato pa se loti reševanja svoje anksioznosti – torej napačnih vedenjskih vzorcev.

Dolgotrajen proces psihoterapije

Psihoterapija je dolgotrajen in uspešen proces le v primeru, da pacient popolnoma zaupa svojemu psihoterapevtu. Ni vedno vsak psihoterapevt dober za vsakega pacienta, ki se sooča z anksioznostjo. Anksioznost je namreč zelo raznolika in specifična duševna motnja. Predvsem pa morata pacient in psihoterapevt vzpostaviti zaupen odnos, katerega bosta s časom nadgrajevala in tako reševala pacientove težave. Predvsem pa psihoterapevt pomaga pacientu, da ob ovirah in težavah drugače ravna, kot bi prej.

Anksioznost

Velikokrat je tako, da sama težava sproži ponoven pojav anksioznih motenj. A ni problem v težavi. To bi lahko kakšen drug človek povsem brez težav rešil. Problem je v človeku, njegovem doživljanju in vedenju, s katerim naj bi rešil težavo oziroma se ji izognil. Ob neuspešnem reševanju težave, sploh če se ta večkrat pojavi, lahko pacient začuti tesnobo, strah in nemir. To pa lahko vodi tudi v anksioznost, ki se potem kaže še v drugih strahovih in motnjah.

Hitro prepoznavanje težav

Predvsem je pomembno, da človek, ki se sooča z anksioznostjo, svoje težave hitro prepozna in jih sprejme. To je prvi korak k reševanju problema. Potem pa je zelo pomembno, da si poišče strokovno pomoč psihoterapevta. Včasih za ta korak potrebuje tudi kakšno dodatno spodbudo ali vsaj podporo najožjega kroga ljudi okrog sebe. To so največkrat prijatelji in znanci, ki so zaradi anksioznosti določene osebe tudi prizadeti. Oseba, ki jo imajo radi, se zaradi anksioznosti lahko popolnoma spremeni. Zato je pomembno hitro ukrepanje. Čakanje, da se bodo težave same rešile, običajno ni prineslo dobrih rezultatov.

Takšne težave z anksioznostjo se običajno ob nereševanju samo še dodatno poglabljajo. Pacient pa nato kmalu zapade v spiralo, s katero se še bolj zapletajo in oddaljujejo od rešitve. Gotovo pa anksioznosti ni nerešljiva duševna težava. Zavedati se je le potrebno, da zahteva od človeka dolgotrajno delo, vztrajnost in potrpežljivost.

Tovrstne težave se ne pojavijo nenadoma, ampak se težave nalagajo. Zato tudi ne moremo pričakovati čudežne tabletke za hitro rešitev. Potrebno si je vzeti čas za reševanje svojih duševnih težav, da bomo ponovno lahko zaživeli polno življenje, pri tem pa nam lahko pomaga dober prisoterapevt. Ne moremo pa pričakovati, da bomo vedno brez težav in skrbi, tudi če se anksioznosti otresemo. A znali se bomo težav in ovir reševati na pravi način, ki nas ne bo potegnil v ponoven krog tesnobnosti in strahu.

Iz iste kategorije: